I. sväté prijímanie, 27. 6. 2021

V nedeľu, 27. 6. 2021, sme v našej farnosti opäť prežívali veľkú slávnosť, slávnosť I. svätého prijímania. Po dlhom čase a s obmedzeniami, ktoré spôsobila pandémia korona vírusu, sme sa konečne dočkali uvoľnenia a naši tretiaci mohli pristúpiť k I. svätému prijímaniu. Slávnostne vyobliekaných a nedočkavých ich pred oltár priviedol vdp Mgr. Miroslav Žmijovský, kde po prvý krát prijali Telo a krv Ježiša Krista v podobe chleba a vína. Spolu s nimi sa okrem rodičov, krstných rodičov a veriacich farnosti do liturgických spevov zapájali aj členovia nášho Detského folklórneho súboru Goral a mládežnícka muzika. K slávnostnej atmosfére určite prispelo aj pekné slnečné počasie, ktoré ešte viac umocnilo sviatočnú a slávnostnú atmosféru. Viac fotografií zo slávnosti si môžete pozrieť vo fotogalérií.