Požehnanie vozidiel

Z príležitosti sviatku sv. Jakuba a sv. Krištofa, ktorí sú patróni pútnikov, cestujúcich i motoristov sa dnes, v nedeľu 25. 7. 2021, o 14:00 hod. uskutočnilo požehnanie motorových vozidiel, bicyklov, kolobežiek, či akýchkoľvek iných dopravných prostriedkov, aby sme na cestách boli sprevádzaní Božou ochranou a orodovaním týchto nebeských svätých patrónov.