Odpustová slávnosť

V nedeľu 15. 8. 2020 o 10:30 hod. sme sa v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie stretli na odpustovej slávnosti. Slávnosť celebroval Mons. František Dlugoš, bývalý dekan levočského dekanátu. Koncelebrovali správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský a náš rodák Mgr. Dušan Kubica. Svätú omšu za hojnej účasti veriacich aj zo susedných farností doprevádzal chrámový zbor, goralská muzika a detský spevokol. Krásu nášho hladovského odpustu umocnili aj veriaci oblečení v goralských krojoch. Súčasťou odpustovej slávnosti bolo aj posvätenie bylín a kvetov. Fotografie zo sv. omše nájdete v našej fotogalérii.