Diecézna škola viery

Milí bratia a sestry!
Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.
Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života. 
+Mons. Ján Kuboš, diec. administrátor

Príloha (kópia článku) na stiahnutie

 Termíny:
1. - 16. sept. 2021
2. - 21. okt. 2021
3. - 18. nov. 2021
4. - 20. jan. 2022
5. - 17. febr. 2022
6. - 17. marca 2022
7. - 18. mája 2022

Miesta prednášok - prednášateľ - náhradníci
Námestovo, farský kostol - dp. C. Hamrák - dr. R. Slotka
Trstená, farský kostol - prof. A. Tyrol - doc. J. Spuchlák
Dolný Kubín, farský kostol - dr. J. Žvanda - prof. Ľ. Pekarčík
Ružomberok, farský kostol - doc. B. Kľuska - doc. V. Littva
Lipt. Mikuláš, farský kostol - dr. V. Saniga - Mgr. Ľ. Laškoty
Poprad, konkatedrála doc. - A. Ziolkovský - dr. Š. Vitko
Kežmarok, bazilika sv. Kríža - prof. F. Trstenský - dr. F. Fudaly
Stará Ľubovňa, farský kostol - dr. O. Želonka - prof. P. Olekšák
Levoča, františkáni - dr. P. Taraj - dr. M. Taraj
Spišská Nová Ves, malý kostol - dr. D. Galica - dr. Ľ. Vojtaššák