Poďakovanie za úrodu

V nedeľu, 19. 9. 2021, sme sa počas druhej svätej omši spoločne poďakovali za tohoročnú úrodu. Do liturgických spevov sa zapojili a slávnostnú atmosféru zvýraznili nielen členovia Detského folklórneho súboru, ale aj goralská muzika, ktorí na túto príležitosť prišli vyobliekaní v našich tradičných krojoch. Mamičky pripravili košíčky, do ktorých uložili ukážky plodov zeme z tohoročnej úrody, ktoré deti na začiatku omše priniesli k obetnému stolu. Tie počassvätej omše požehnal správca farnosti vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský. V závere sv. omše zaznelo aj naše poďakovanie a blahoželanie nášmu vdp. Mgr. Miroslavovi Žmijovskému pri príležitosti jeho nedávnych narodenín. Všetky fotografie zo sv. omše nájdete tu.