Sľub miništrantov

V nedeľu, 10. októbra 2021, počas tretej svätej omše prebehlo aj slávnostné uvedenie nových miništrantov do liturgickej služby. Osem chlapcov zložilo miništrantský sľub, v ktorom sa zaviazali, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť horlivo, nábožne a radostne. Následne boli oblečení do liturgického odevu a zapojili sa do eucharistického slávenia pri oltári. Vyprosujme pre nich horlivosť v ich službe Pánovmu oltáru a vernosť ich krstným záväzkom. Viac fotografii nájdete v našej fotogalérii.