Mikuláš

Na nedeľu, 5.12.2021, pripravila farnosť Hladovka v spolupráci s Obecným úradom v Hladovke, stretnutie deti s Mikulášom. Aktuálna pandemická situácia nedovolila pripraviť klasické stretnutie s Mikulášom v kostole tak, ako ho poznáme z minulých rokov. Mikuláš pozval všetky deti k drevenému betlehemu, ktorý každý rok stojí v priestore medzi obecným úradom, farou a kostolom a tam všetkým deťom odovzdal svoje darčeky. Dúfajme, že budúci rok bude situácia lepšia a deti budú mať viac priestoru aj na dlhší rozhovor, zarecitovanie básničky, či zaspievanie pesničky Mikulášovi. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.