Požehnané a milostiplné sviatky Božieho narodenia

Požehnané a milostiplné sviatky Božieho narodenia, milosť a pokoj od novorodeného Božieho dieťaťa. Radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých dní. Nech vo Vašich domovoch zavládne pokoj, láska a porozumenie.