Sviatosť birmovania, 21. 5. 2022

Dnes, v sobotu, 21. 5. 2022, sa v našej farnosti konala Sviatosť birmovania. 57 birmovancov, žiakov 7. až 9. ročníka základnej školy a 1. ročníka stredných škôl, spolu so svojimi birmovnými rodičmi, zaujali popredné miesta v našom farskom kostole. Sviatosť birmovania birmovancom udelil a svätú omšu celebroval spišský diecézny administrátor Mons. ThDr. ICLic. JÁN KUBOŠ, PhD. Koncelebrovali: ICLic. Dušan Škrabek, Mgr. Miroslav Žmijovský, ThDr. PATRIK TARAJ, PhD. osobný tajomník diecézneho administrátora a ceremoniár a kňaz zo susednej farnosti Suchá Hora Mgr. Jozef Svitek, Sviatočnú atmosféru dotvárali aj naše tradičné goralské kroje, muzika i spev. V závere sv. omše mladí birmovanci poďakovali otcovi biskupovi a kňazom za ich modlitby a obety počas celoročnej prípravy na prijatie tejto sviatosti. Mladým birmovancom gratulujeme k vstupu do ich kresťanskej dospelosti a tešíme sa spolu s nimi. Fotografie zo slávnosti si môžete pozrieť vo fotogalérií.