Požehnanie novej kaplnky Lurdskej Panny Márie

Vo štvrtok, 26. 5. 2022, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, svätú omšu celebroval kňaz spišskej diecézy Mons. Peter Sakmár, ktorého svätý otec František 8. 12. 2020 vymenoval za apoštolského administrátora ad notum Sanctae Sedis Apoštolskej administratúry v Atyrau v Kazachstane. V kázni povzbudil veriacich, aby sme podľa želania Pána Ježiša boli pravými svedkami viery pre svoje okolie. Zároveň nám priblížil aj krajinu, v ktorej pôsobí.
Po svätej omši sme sa presunuli ku farskému úradu, kde sme požehnali novú kaplnku Lurdskej Panny Márie a pomodlili sa májovú pobožnosť. Touto cestou sa chceme poďakovať otcovi pána farára – Pavlovi Žmijovskému – ktorý túto kaplnku postavil. Rovnako poďakovanie patrí vedeniu a zamestnancom obce, firme Lukáša Bonka a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto dielu. Veľké Pán Boh zaplať patrí aj Bohu známym darcom a Ružencovému Bratstvu, ktoré zafinancovalo súsošie Panny Márie a Bernadety. Fotografie z požehnania nájdete vo fotogalérií.