I. sväté prijímanie

Minulý týždeň sa v našej obci konala birmovka a dnes, v nedeľu 29. 5. 2022, sa opäť konala veľká slávnosť. Tentokrát to bolo I. sväté prijímanie našich tretiakov, ku ktorému pristúpili všetci sedemnásti.
Do sprievodu a liturgických spevov sa zapojili nielen speváčky DFS Goral, ale aj mladá goralská muzika. Pekné počasie ešte viac umocnilo slávnostnú atmosféru tejto slávnosti. A ako to u nás vyzeralo môžete vidieť aj na fotografiách v našej fotogalérií.