Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - procesia

Dnes, 19. 6. 2022, sme z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, známeho i pod názvom Božie Telo, slávili slávnostnú svätú omšu, ktorá je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo sviatosti oltárnej. Sviatok Božieho Tela už oddávna sprevádza tradícia eucharistických procesií. Tú sme pre nepriazeň počasia presunuli zo štvrtku na nedeľu, na záver svätej omše. Touto procesiou sme symbolicky oznámili svetu tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno. Sprievod sa postupne zastavil pri štyroch oltárikoch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Pri oltárikoch sa konala bohoslužba slova, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Naše pozemské putovanie s Eucharistiou – s Ježišom Kristom spojilo všetkých veriacich v jednu veľkú rodinu okolo nášho Nebeského Otca. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsypávali na cestu lupene kvetov. Dievčatá v kroji niesli sochu Panny Márie, ktorá bola dlhé roky v sklade, ale v minulosti sa niesla práve počas procesií. Aj Panna Mária je eucharistická žena – bola prvou živou monštranciou, keď putovala k Alžbete a pod srdcom nosila Ježiša. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorý prispeli k dôstojnému sláveniu tohto sviatku a procesie. Zvlášť goralskej muzike za doprevádzanie pri svätej omši a procesii; hasičom; veriacim, ktorí pripravovali oltáriky. Ako to vyzeralo, si môžete pozrieť vo fotogalérií.