Pohreb Milana Kubicu

V utorok, 28. 6. 2022, sa za účasti emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha a takmer štyridsiatky ďalších kňazov konal pohreb nášho farníka, Milana Kubicu, otca nášho rodáka a kňaza, Mgr. Dušana Kubicu. Odpočinutie večné daj mu, Pane...
Fotogaléria