Požehnanie obnoveného kalicha

Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, 5. 7. 2022, sme pri svätej omši požehnali obnovený kalich, ktorý pre našu farnosť venoval rodák – kňaz Imrich Šimaľa. Narodil sa okolo roku 1800. Ako malý chlapec odišiel z domu, študoval v reholi cisterciánov. Po skoro 50 rokoch prišiel na návštevu rodného kraja ako kňaz - ekonóm cisterciánskeho kláštora neďaleko Salzburgu. Kostolu v Hladovke daroval viaceré omšové rúcha, strieborný pozlátený kalich, štyri zástavy, baldachýn a iné sakrálne predmety. Okrem toho podporil kostoly v Ústí nad Oravou a v Pekelníku. Chcel obdarovať dedinu vežovými hodinami, no jeho smrť roku 1878 mu v tom zabránila. Po analýze zlatníkom bol tento kalich vyrobený vo Viedni v rokoch 1800-1825 a do farnosti prinesený a darovaný v roku 1844 o čom svedčí aj vygravírovaný nápis na jeho spodnej strane. Aj takto sme v duchu tohto sviatku zachovali odkaz Solúnskych bratov, aby sme rozvíjali a zachovávali dedičstvo otcov – predovšetkým dar viery. Viac fotografii nájdete vo fotogalérií.