Odpustová slávnosť

V nedeľu 14. 8. 2022 sme o 10:30 hod. slávili slávnostnú odpustovú svätú omšu ku cti Nanebovzatia Panny Márie, patrónky našej farnosti. Svätú omšu celebroval kňaz a moderátor Rádia Lumen Pavol Jurčaga, kde pôsobí už 24 rokov. Svätú omšu za hojnej účasti veriacich aj zo susedných farností doprevádzal chrámový zbor, goralská muzika a detský folklórny súbor Goral. Krásu nášho hladovského odpustu umocnili aj veriaci oblečení v goralských krojoch. V závere svätej omše nám bolo priblížené Rádio Lumen, jeho poslanie v mediálnom priestore a pozvanie k duchovnej účasti na vysielaní a podpore. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérií.