Sv. omša pri príležitosti 25. výročia kňazstva a 50 rokov života nášho rodáka D. Kubicu

V sobotu, 17. 9. 2022, sa v našom kostole o 10:30 hod. konala sv. omša pri príležitosti 25. výročia kňazstva a 50 rokov života nášho rodáka Dušana Kubicu. Kazateľom bol vsdp. Anton Oparty, dekan na odpočinku v Oravskej Lesnej.
Koncelebrovali: vsdp. Juraj Spuchľák, dekan v Trstenej, vdp. Dušan Škrabek, oderátor dieceznej kúrie, vdp.Vladimír Maslák, vdp. Jozef Svitek, vdp. Michal Hunčaga, farár v Hubovej, vdp. Henryk Sitek, farár v Bielom Potoku pri Ružomberku, vdp. Miroslav Žmijovský.
Oslávencovi prajeme hlavne veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania v jeho ďalšej pastoračnej činnosti.
Fotografie zo sv. omše nájdete vo fotogalérií.