10. výročie od úmrtia duchovného otca Jozefa Golvoňa

V nedeľu, 9. 10. 2022, sme si na druhej svätej omši pripomenuli 10. výročie od úmrtia duchovného otca Jozefa Golvoňna, ktorý bol v rokoch 1994 - 2012 naším duchovným otcom. Po sv. omši následovala krátka modlitba pri jeho hrobe na cintoríne.

PaedDr. Jozef Golvoň pochádzal z Brezovice a narodil sa 7. 8. 1941 Štefanovi Golvoňovi a Márii, rodenej Tomčíkovej. Na kňaza bol ordinovaný 28. 6. 1964 v Bratislave. Od 1. 7. 1964 bol kaplánom v Rabči, odtiaľ po jednomesačnom pôsobení odišiel na vojenskú prezenčnú službu do Brna. Po odslúžení vojenskej povinnosti opätovne nastúpil do Rabče. Od 25. 11. 1966 nastúpil ako kaplán do farnosti v Letanovciach. Od 1. 5. 1968 pôsobil ako kaplán v Spišskom Podhradí, od 16. 7. 1970 v Markušovciach a od 17. 7. 1971 opäť v Letanovciach. V tej istej obci sa stáva správcom farnosti. 1. 7. 1994 prišiel do Hladovky, kde pôsobil až do svojej smrti. Od 1. 1. 2002 bol spišským biskupom vymenovaný za prodekana trstenského dekanátu a v tejto funkcii pôsobil až do 1. 12. 2006. V piatok 5. 10. 2012, neskoro v noci ho s krvácaním do mozgu previezli do dolnokubinskej nemocnice, kde 9. 10. 2012, krátko pred 21:00 hod. dokončil svoju životnú púť. Je pochovaný v Hladovke.
Počas pôsobenia PaedDr. Jozefa Golvoňa vo funkcii správcu farnosti sa robili vo farskom kostole rôzne drobné stavebné práce. Tou najväčšou bola prístavba a nadstavba sakristie a ozvučenie kostola zodpovedajúce požiadavkám doby.
Dlhé roky zbieral podklady, dokumenty, piesne, fakty, rozprávania starých ľudí o svojej rodnej obci Brezovici. Z obrovského materiálu, zbieraného vyše 40 rokov, vznikla vzácna kniha – monografia pod titulom Brezovice v čase dejín a v priestore kultúry. (Vydal Obecný úrad v Brezovici v roku 2000, ISBN: 9788096837069.) Knižne vyšla aj jeho rigorózna doktorská práca pod titulom Občiansky a naboženský život v Brezovici (Vydala Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2006) V rokoch 2004 – 2009 sústavne študoval archívne materiály a historické knihy o Orave, zbieral podklady a neznámy historický materiál o obci Hladovka, mnohé dokumenty xeroxoval, prepisoval, spresňoval, z čoho vznikla Monografia obce Hladovka (1597-2010) rok vydania 2010, ISBN 9788097044251.
Viac fotografii zo sv. omše i cintorína nájdete vo fotogalérií.
Ďalšie prílohy:
Fotografie:  
- 40 výročie kňazskej vysviacky vdp. Jozefa Golvoňa, 27. 6. 2004  
- Zádušná omša za vdp Jozefom Golvoňom, 12. 10. 2012    
- Pohrebná sv. omša vdp Jozefa Golvoňa, 13. 10. 2012    
- Spomienka na vdp. Jozefa Golvoňa, 9. 10. 2013   

Videa:

V našej fotogalérií i na Youtube kanáli je veľa ďalších spomienok na chvíle, ktoré sme spolu s ním v našej farnosti Hladovka prežili.
Večné odpočinutie daj mu Pane...