Spomienka na všetkých verných zosnulých

1. novembra, na slávnosť všetkých svätých, sa o 15:00 hodine konala na cintoríne pobožnosť za zosnulých. Počas nej sme Korunkou k Božiemu milosrdenstvu vyprosovali milosti pre duše v očistci. Nasledovali litánie k všetkým svätým a modlitby za zosnulých príbuzných, priateľov, dobrodincov, kňazov a všetkých zosnulých. Po pobožnosti sa pán farár Miroslav Žmijovský, rodák kňaz Dušan Škrabek a veriaci ešte pomodlil aj pri hrobe kňaza Jozefa Golvoňa, ktorého 10. výročie úmrtia sme si nedávno pripomenuli. Viac fotografií vo fotogalérií.