Ľudové misie 2022 v našej farnosti

V sobotu 12. novembra pri večernej svätej omši sme začali v našej farnosti po 14 rokoch Ľudové misie, ktoré budú viesť pátri misionári z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Správca farnosti vdp. Miroslav Žmijovský na úvod svätej omše privítal pátrov Pavla Nogu a Dominika Pavla a predniesol modlitbu za misionárov a farnosť. Následne im odovzdal štólu - symbol kňazskej moci a symbolický kľúč od farnosti a sŕdc veriacich. V kázni P. Pavol objasnil veriacim obsahovú náplň misií a povzbudil ich k vykonaniu si generálnej svätej spovede.

Článok misionára pátra Dominika Pavla, CM. na stránkach Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (https://www.vincentini.sk):
https://www.vincentini.sk/nase-aktivity/ludove-misie/hladovka-ludove-misie-sk?fbclid=IwAR2xxhqWdtpHz2wYkX73iBsztKnS1vaKDBDKRjARLFMSAnbrp24bUG3yAOk

Z tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska o ľudových misách v Hladovke v r. 2022  

Misie v Hladovke - reportáž TV LUX, 22. 11. 2022  - odkaz na video

Nedeľa 20. 11. 2022 - Záverečná ďakovná pobožnosť - video  /  foto  
Nedeľa 20. 11. 2022 - II. sv. omša s misijnou kázňou Kríž - video  /  foto
Nedeľa 20. 11. 2022 - I. sv. omša s misijnou kázňou Krížvideo  /  foto

Sobota 19. 11. 2022 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou Panna Mária - video  /  foto
Sobota 19. 11. 2022
- Divadielko o Zázračnej medaile - video  /  foto
Sobota 19. 11. 2022
- Stretnutie s mládežou - foto  
Sobota 19. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Modlitba - video  /  foto

Piatok 18. 11. 2022 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou - Láska - video  /  foto
Piatok 18. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Utrpenie - video  /  foto  
Piatok 18. 11. 2022
 - Krížová cesta - video  /  foto

Štvrtok 17. 11. 2022 - Adorácia na spôsob TAIZÉ - video  /  foto
Štvrtok 17. 11. 2022
 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou - Eucharistia - video  /  foto
Štvrtok 17. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Viera - video  /  foto   

Streda 16. 11. 2022 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou - Ježiš - darca života - video  /  foto  
Streda 16. 11. 2022
 - Sv. omša za účasti detí - video  /  foto
Streda 16. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Cirkev - video  /  foto   
V Stredu po sv. omši Večer svedectiev - spoločenstvo Dismas - so svedectvami sa s nami podelil kpt. Michal Libant - video  /  foto - fotoalbum večernej sv. omše.

Utorok 15. 11. 2022 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou Smrť a súd, po sv. omši sa konala pobožnosť za zosnulých -  video /  foto  
Utorok 15. 11. 2022
 - Sv. omša za účasti detí - video  /  foto  
Utorok 15. 11. 2022
 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Spoveď -  video foto  

Pondelok 14. 11. 2022 - Stavovská náuka pre ženy - foto
Pondelok 14. 11. 2022
 - Večerná sv. omša s misijnou kázňou Obrátenie -  videofoto  
Pondelok 14. 11. 2022
- Sv. omša za účasti detí -  videofoto 
Pondelok 14. 11. 2022
 - Dopoludňajšia návšteva v škole -  video /  foto
Pondelok 14. 11. 2022 - Ranná sv. omša s misijnou kázňou - Hriech -  videofoto  

Nedeľa 13. 11. 2022 - Korunka Božieho milosrdenstva, stretnutie s mládežou, stavovská náuka pre mužov - foto
Nedeľa 13. 11. 2022
- II. sv. omša s misijnou kázňou Generálna sv. spoveď - video  /  foto  
Nedeľa 13. 11. 2022 - I. sv. omša - misijná kázeň Generálna sv. spoveď -  video  /  foto  

Sobota 12. 11. 2022 - Úvodná sv. omša s misijnou kázňou: Kde si, Adam? - video / foto