Mikuláš

 

Po dvoch dlhých rokoch, kedy sa k nám kvôli pandémii Mikuláš nedostal, sa mu to tento rok podarilo a presne načas, v utorok, 6.12. 2022. Ešte šťastie, že mu v príprave darčekov pre deti pomohol obecný a farský úrad. A tak stihol aj sv. omšu, za účasti detí, na ktorej v závere vylosoval víťazov týždennej súťaže, v ktorej mali deti nakresliť Mikuláša. No a po sv. omši už rozdeľoval darčeky všetkým deťom, ktoré sa ho už nevedeli dočkať a radi mu niečo predniesli, zaspievali, zarecitovali alebo sa pomodlili. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.