Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok 2023

 

„Nebojme sa žiť sny, o ktorých v dušiach snívame, pretože na svet prichádza Ten, 
ktorý nám pomôže vstať, aj keď pri napĺňaní svojich snov padneme k zemi.“

Hovorí sa, že v živote človeka sú chvíle, na ktoré sa jednoducho nezabúda. Takou chvíľou môže byť deň svadby, narodenia syna či dcéry, ale aj deň, keď sa nám splní jeden z dávnych snov. Vtedy náš život naplní radosť a pocit šťastia. Prežívame Vianoce. Splnil sa jeden z dávnych prísľubov. Boh, ktorý v raji sľúbil Spasiteľa, ho teraz posiela medzi nás. Prichádza medzi nás ako malé dieťa. Skromne, pokorne, v tichu.
Prišiel, aby žil uprostred nás. Aby nám načúval, stretával sa s nami, uzdravoval naše zranenia. No hlavne, aby prišiel ukázať, aký je BOH. Milujúci Otec, ktorý nezabudol na svoje deti. A práve to robí túto chvíľu výnimočnou. Vedomie, že som milovaný, prijímaný, no hlavne, že som pozvaný začať znova. Boh s človekom ešte neskončil. Kristov príchod na tento svet je odkazom Boha: Ja Pán som ťa zavolal, zoberiem ťa za ruku a budem ťa ochraňovať. Táto noc je čímsi výnimočná. Pozdvihnime oči k nebu a vyslovme to krásne ĎAKUJEM.Všetkým Vám vyprosujem slovami pápeža Františka: „Nech sú tieto dni pre všetkých priaznivým časom, ak sa naučíme voliť si to, čo sa Bohu najviac páči, a neupadneme do pokušenia myslieť si, že by tu mohlo byť niečo dôležitejšie. Nič nie je dôležitejšie ako voliť si to, čo sa Bohu najviac páči, čiže jeho milosrdenstvo, jeho lásku, jeho nehu, jeho objatie, jeho prejavy nežnosti!“ 

Vyprosujem Vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky, milosť a pokoj od novonarodeného Kráľa. Radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých dní Nového roku. Nech vo Vašich domovoch zavládne pokoj, láska a porozumenie.
_________________________________________________

Miroslav Žmijovský, správca farnosti Hladovka

 
Spomienka na minuloročné koledovanie Goralov.