Vianoce 2022-2023

Po dlhšej prestávke, ktorú spôsobila v posledných dvoch rokoch pandemická situácia, sme tento rok opäť mohli sláviť vianočné sviatky všetci spolu tak, ako sme boli zvyknuttí v minulosti.
Polnočná svätá omša za účasti goralskej muziky a spevokolu. Po polnočnej sv. omši spievanie na fare, chrámový spevokol na sv. omši Narodenia Pána a v poobedňajších hodinách jasličková pobožnosť spojená so zbierkou Dobrá novina, ktorá by mala pomôcť zmierniť chudobu v afrických krajinách. Potom vítanie Nového roka, Novoročná svätá omša a koledovanie na obecnom úrade a na fare.
Kúsok tej našej radosti a zvykov v podaní našich veľkých i malých goralov vám ponúkame aj v našich video a foto záznamoch zo spomínaných stretnutí.


Spoločné koledovanie goralov Slovensku a Európe, ako poďakovanie za zápis goralskej kultúry do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Hladovka 6. 1. 2023


Sv. omša na slávnosť Zjavenia Pána, Hladovka 6. 1. 2023


Koledovanie na fare, Hladovka 1. 1. 2023


koledovanie na Obecnom úrade, Hladovka 1. 1. 2023


Novoročná sv. omša, Hladovka, 1. 1. 2023


Vítanie nového roka 2023, Hladovka 1. 1. 2023


Polnočná sv. omša 25. 12. 2022


Jasličková pobožnosť spojená so zbierkou Dobrá novina, 25. 12. 2022


Koledovanie na fare, Hladovka 1. 1. 2023 - foto


Koledovanie na Obecnom úrade v Hladovke, 1. 1. 2023 - foto


Fotogaléria z polnočnej sv. omše, Hladovka 25. 12. 2022 - foto


Fotogaléria zo sv. omše Narodenia Pána, Hladovka 25. 12. 2022 - foto


Fotogaléria z jasličkovej pobožnosti spojenej so zbierkou Dobrá novina, Hladovka 25. 12. 2022 - foto