Požehnanie vozidiel

Bez motorových i nemotorových vozidiel si dnes už život nevieme ani predstaviť. Sú našou bežnou súčasťou a trávime s nimi veľkú časť života. Často však bývajú aj nástrojom nešťastia - zranení i úmrtí. A,j keď patróni pútnikov, cestujúcich a motoristov sv. Jakub a Krištof, majú svoj sviatok až o niekoľko dní, my sme dnes, v nedeľu, 9. 7. 2023, na začiatku dovolenkovej sezóny, po poobedňajšej pobožnosti v modlitbách prosili za všetkých vodičov dopravných prostriedkov, za ochranu na cestách, aby Boh ochraňoval všetkých šoférov, cestujúcich i všetkých účastníkov dopravy. Nasledovalo požehnanie vozidiel, bicyklov, kolobežiek i motorových invalidných vozíkov. Nestačí však vozidla iba požehnať a modliť sa, je potrebné nezabúdať na zodpovedné správanie sa, dodržiavanie dopravných predpisov, branie ohľadu na ostatných účastníkov cestnej premávky a neustále si uvedomovať svoju zodpovednosť nielen za seba, ale aj za iných.