Odpustová slávnosť

Po roku sme sa v nedeľu, 14. 8. 2022 o 10:30 hod., opäť stretli v našom farskom kostole a slávili slávnostnú odpustovú svätú omšu ku cti Nanebovzatia Panny Márie, patrónky našej farnosti. Svätú omšu celebroval páter Pavol Noga, CM, ktorý u nás minulý rok viedol ľudové misie. Za hojnej účasti veriacich aj zo susedných farností doprevádzal svätú omšu nielen chrámový zbor, ale aj goralská muzika a spevácka zložka detského folklórneho súboru Goral. Krásu nášho hladovského odpustu umocnili aj veriaci oblečení v goralských krojoch. Všetky fotografie zo slávnosti nájdete vo fotogalérií.