20230904 Veni Sancte - začiatok šk. roka, 4. 9. 2023

V pondelok, 4. 9. 2023, tak ako každý rok, sme sa ráno o 8:00 hod. stretli aj so žiakmi našej základnej a materskej školy v kostole na svätej omši, pri ktorej bolo slávnostné Veni Sancte – vzývanie Ducha Svätého na začiatku školského roka. Pri tejto príležitosti správca našej farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský požehnal aj aktovky tých najmladších žiakov - prvákov a v závere sv. omše poprial všetkým žiakom, ich rodičom, učiteľom a všetkým pracovníkom školy veľa síl a trpezlivosti do nového školského roka. Fotografie z tejto sv. omše nájdete vo fotogalérii.