Sv. omša na Grape

Dnes, v nedeľu 10. 9. 2023, sa veriaci farnosti o 11:30 hod. stretli pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého, odkiaľ sa vybrali smerom ku krížu na Grape. Počas tejto cesty prebiehala pobožnosť Loretánskych litánií, ktoré boli obetované za nového spišského biskupa vsdp. prof. Františka Trstenského a za upevnenie viery v rodinách. Po litániách, už na mieste pod krížom, sa veriaci pomodlili ruženec a o 13:00 hod. sa začala sv. omša za veriacich. Po sv. omši nasledovalo agapé - malé občerstvenie, ktoré pre všetkých pripravil obecný úrad, jeho pracovníci, poslanci v spolupráci s členkami červeného kríža, Dobrovoľnými hasičmi, poľovníkmi a ďalšími dobrovoľníkmi. Nechýbal vynikajúci guľáš, pivko pre dospelých, kofola pre deti a abstinentov a pre všetkých výborná zmrzlina. Ešte dlho do večera sa prítomní zabávali pri našej goralskej muzike, ktorá má v repertoári nielen tie "naše" - goralské, ale aj široký výber slovenských ľudových piesní.
Fotografie nájdete v našej fotogalérii.