Z púte na Velehrad a Svatý Hostýn

V sobotu, 23. 9. 2023, sa naši farníci vybrali na púť do Baziliky Nanebovzatia Panny Márie na Velehrade a Baziliky Nanebovzatia Panny Márie Svatý Hostýn. Pekný počet našich farníkov (2 autobusy) doplnili farníci z Dolného Kubína, ktorých na túto púť viezli ďalšie dva autobusy. Prvou zastávkou bola Bazilika Nanebovzatia Panny Márie na Velehrade, kde sa zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval náš správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský. Po sv. omši si pútnici pozornejšie prezreli samotnú baziliku i podzemné priestory - katakomby a hrobky, ktoré sa pod bazilikou nachádzajú. Potom sa pútnici presunuli do Baziliky Nanebovstúpenia Panny Márie vo Svatom Hostýne, kde sa najskôr pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva, následne si prezreli samotnú baziliku a zaspievali niekoľko mariánskych piesní. Potom si každý súkromne vo vonkajších priestoroch prešiel a pomodlil sa súkromne krížovú cestu. Veríme, že v každom, kto sa púte zúčastnil, ostal hlboký duchovný zážitok.


Záznam živého prenosu sv. omše z Baziliky Nanebovzatia Panny Márie na Velehrade, 23.9.2023


Korunka v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie Svatý Hostýn, 23. 9. 2023

Prehliadka priestorov Baziliky Nanebovzatia Panny Márie Svatý Hostýn, 23. 9. 2023

 
Viac fotografií z púte nájdete vo fotogalérií