Poďakovanie za úrodu

V nedeľu, 24. 9. 2023, sme sa počas druhej nedeľnej svätej omše poďakovali za tohoročnú úrodu. Naši rodičia a starí rodičia nás učili, že za všetko čo dostaneme sa patrí poďakovať. Preto tak, ako to robievame každý rok, sme to počas sv. omše urobili aj my dnes. Naša dnešná vďaka patrila Bohu, ktorý nám doprial zobrať z polí a lúk to, čo sa nám podarilo vypestovať a čo nás živí.
Ako takmer pri každej slávnostnej príležitosti, tak sa aj dnes do liturgických spevov zapojili nielen členovia Detského folklórneho súboru, ale aj goralská muzika, ktorí na túto príležitosť prišla vyobliekaná v našich tradičných krojoch a tak zdôraznili slávnostnú atmosféru dnešnej nedele. Mamičky pripravili košíčky, do ktorých uložili ukážky plodov zeme z tohoročnej úrody. Deti ich na začiatku sv. omše priniesli k obetnému stolu, kde ich počas svätej omše požehnal správca farnosti vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský. Viac fotografií v našej fotogalérii.