Sľub miništrantov

V nedeľu, 1. 10. 2023, bolo pri druhej svätej omši slávnostné uvedenie nových miništrantov do liturgickej služby. Desať chlapcov zložilo svoj miništrantský sľub. Sľúbili, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť nábožne, horlivo a radostne. Po tomto sľube im starší miništranti, spolu s vdp. Mgr. Miroslavom Žmijovským, pomohli obliecť liturgický odev a od tejto chvíle sa už mohli naplno zapojiť do liturgického slávenia sv. omše a to priamo pri oltári.
V tejto ich službe im vyprosujeme veľa božích milostí, radosti a vernosť k miništrantským záväzkom a prajeme im, aby sa im v ich službe darilo. Viac fotografii nájdete v našej fotogalérii.