Požehnanie matiek pred pôrodom

Aj v našej obci sa už stalo zvykom, že každý mesiac, v nedeľu po prvom piatku, sa po druhej svätej omši stretnú budúce mamičky v kostole pred oltárom, kde prosia o požehnanie za šťastný priebeh tehotenstva, o zdravie a pokojný pôrod pre svoje očakávané dieťatko.
A tak sa aj dnešnú nedeľu, 8.10. 2023, po druhej svätej omši konalo takéto požehnanie matiek pred pôrodom. Požehnanie im udelil správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský.