Požehnanie sochy Panny Márie

Na slávnosť Všetkých svätých 1.11.2023, pri svätej omši o 10:00 hod., sme požehnali obnovenú sochu Panny Márie z hlavného oltára. Reštaurátorka, Adela Hubčíková z Dolného Kubína, na nej pracovala od 22.08.2023. Aj touto cestou jej vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za jej zručnosť a ochotu. Socha bola niekoľkokrát premaľovaná – poslednýkrát aj dosť neodborne. Zo sochy sa odstránili všetky premaľby – miestami v hrúbke pol centimetra. Socha po zreštaurovaní sa čo najviac priblížila k pôvodnému prvotnému náteru. Pred tým, ako bola opätovne vložená do hlavného oltára, si ju mohli veriaci zblízka pozrieť. Viac foto nájdete vo fotogalérii.

Kliknutím na fotografiu otvoríte fotogalériu, kde si môžete pozrieť postup reštaurovania sochy.