Pozdrav Mons. Františka Trstenského pre mladých - DEKANÁTNE STRETNUTIA MLÁDEŽE 25.11.2023

V tomto roku na slávnosť Krista Kráľa sa konajú v Spišskej diecéze diecézne stretnutia mládeže. Témou je: „Radujte sa v nádeji“ (porov. Rim 12,12). Zároveň to je cesta prípravy na Jubileum mladých v rámci Jubilejného roku 2025, ktorého mottom je „Pútnici nádeje.“
„Radosti a nádeje, zármutky a starosti dnešných mužov a žien, najmä tých, ktorí sú chudobní alebo akýmkoľvek spôsobom postihnutí, to sú radosti a nádeje, žiale a obavy Kristových nasledovníkov“, ako zdôrazňuje pastoračná konštitúcia Gaudium et spes (č. 1) z roku 1965. Tak ako vtedy, aj v dnešných ťažkých časoch, chce Cirkev oživiť nádej vo svete. Pri tom sa spolieha najmä na mladých ľudí, ktorí sú poprednými osobnosťami histórie a „misionármi radosti“. V posynodálnej apoštolskej exhortácii Christus Vivit pápež František napísal, že Kristus je „našou nádejou”. Nádej úžasným spôsobom prinášajú do nášho sveta mladí“ (č. 1). ( Dikastérium pre laikov, rodinu a život)
Toto stretnutie je veľkou túžbou nášho nového diecézneho otca biskupa Františka, aby mladí ľudia aj takto pocítili, že majú osobitné miesto v Cirkvi i vo farnosti, a že sú jej neodmysliteľnou súčasťou. Toto podujatie je súčasťou Týždňa Cirkvi pre mládež na Slovensku.

Dekanátne stretnutia sa konajú sobotu 25.11.2023 na týchto 5 miestach:
Spišská Nová Ves – kostol Nanebovzatia Panny Márie
Kežmarok – bazilika sv. Kríža
Stará Ľubovňa – kostol sv. Mikuláša
Trstená – kostol sv. Martina
Ružomberok – kostol sv. Ondreja
Program začal o 10:00 hod. v miestnom kostole, či bazilike. V programe je spoločná modlitba, svedectvá mladých zo Svetových dni mládeže v Lisabone, aktivity a piesne. Program vyvrcholil spoločnou svätou omšou, po ktorej bolo agape. Ponúkame Vám video otca biskupa, ktoré na danom programe zaznelo.