Prvá adventná nedeľa a požehnanie adventných vencov v kostole

V nedeľu, 3. decembra 2023, sme začali Nový liturgický rok a spoločne sme vstúpili do adventného obdobia. Počas sv. omší v kostole boli už tradične požehnané adventné vence.
Nie je na škodu na začiatku adventu, ale aj pre budúcnosť, porozjímať trochu nad symbolikou adventného venca, pretože typický, jednoduchý, adventný veniec, ktorý má svoju hlbokú symboliku sa pomaly z našich kostolov a stolov vytráca a nahrádzajú ho kadejaké zvláštne, pestrofarebné, či pozlátené gýče.

Veniec, ktorý v sebe skrýva symboly adventu,

- je okrúhly, - lebo kruh nemá začiatok ani koniec, a tak nám vhodne naznačuje večnosť z ktorej k nám prichádza Boží syn a večné spoločenstvo do ktorého nás Ježiš pozýva. Môže nám tiež pripomenúť spoločenstvo veriacich, zjednotené okolo Božieho slova.

- zelená farba ihličia – je farbou nádeje. Zelené ihličie aj v tej najtuhšej zime dáva nádej, že raz bude znova teplo... – zelená farba adventného venca nám symbolizuje nádej na novú budúcnosť, ktorú so sebou Ježiš prináša.

- Tak ako každú nedeľu zažiari na tomto venci ďalšia horiaca svieca, tak by malo počas adventu pribúdať aj svetla v našich srdciach, v našom spoločenstve, i v našich rodinách, lebo Advent neznamená nečinné čakanie, ale kráčanie v ústrety Kristovi, ktorý je Svetlom sveta.

- 4 sviece horiace sviece, nám okrem 4 adventných nedieľ pripomínajú aj 4 svetové strany, na ktoré sa má šíriť naša radostná zvesť o Kristovi, tak ako nám ju podávajú 4 Sväté evanjeliá.

- Typickou farbou adventu je fialová a symbolizuje prípravu a pokánie. Fialové adventné rúcho, alebo aj skromné fialové stuhy, ktoré môžu zdobiť adventný veniec, nám pripomínajú, že tento čas adventu netreba prežiť so založenými rukami, ale v príprave srdca i spoločného prostredia na Príchod vzácneho hosťa, ktorým Ježiš.

Zriekanie sa zlého, príprava srdca ľútosťou a modlitbou a túžba po Ježišovej prítomnosti, to je to, čo nám naznačuje skromná fialová farba, kým sa na našich stoloch nezaskveje štedro zdobený vianočný svietnik, ktorý bude symbolizovať radosť z narodenia Božieho syna, najštedrejšieho Božieho daru.

Ak symbol stratí svoju symboliku - stratí zmysel... Symbol bez zmyslu sa stáva zbytočným, odchádza do zabudnutia a sním aj hodnoty, ktoré naznačoval...

Poznávajme preto zmysel kresťanských symbolov, odhaľujme ho iným, ale hlavne žime to, čo nám naznačujú.
(Poznámka: kliknutím na fotografiu si môžete pozrieť všetky fotografie vo fotogalérií)