Vianoce 2023

Požehnané a milostiplné sviatky Božieho narodenia,
milosť a pokoj od novorodeného Božieho dieťaťa.
Radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých dní.
Nech vo vašich domovoch zavládne pokoj,
láska a porozumenie.

Pri príležitosti 800. výročia od vyhotovenia prvých jasličiek sv. Františkom z Assisi sme si to 4. Adventnú nedeľu, 24. 12. 2023, pripomenuli tým, že správca farnosti, Mgr. Miroslav Žmijovský, požehnal malé jasličky a betlehemy, ktoré si veriaci na požehnanie priniesli.
Zároveň odovzdal poverenie dvom novým mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania.

O polnoci sme sa zišli na Polnočnej svätej omši a, ako inak, ak nie v kroji, za účasti detského spevokolu a goralskej muziky.

V pondelok, 25. 12. 2023, spolu s nami slávil sv. omšu aj chrámový zbor, ktorý počas sv. omše zaspieval niekoľko piesní.

V pondelok, 25. 12. 2023, sa v poobedňajšej Jasličkovej pobožnosti predstavil Detský folklórny súbor s najmladšou goralskou muzikou, ktorú od septembra tvoria žiaci I. stupňa, svojimi pesničkami, koledami a vinšmi. V rámci tohto podujatia sa konala aj zbierka na Dobrú novinu.

Kliknutím na obrázok si môžete pozrieť ostatné fotografie vo fotogalérii.