Slávnosť Bohorodičky Panny Márie

V pondelok, 1. 1. 2024, sme aj my v našej farnosti slávili Slávnosť Bohorodičky Panny Márie dvoma sv. omšami. Na druhej sv. omši, ktorá sa konala o 10:30 hod. sa do liturgických spevov zapojil nielen Detský folklórny súbor Goral, jeho spevácka zložka, ale aj goralská muzika a chrámový zbor. Spolu s ostatnými farníkmi tak prispeli k dôstojnému sláveniu sv. omše a tiež k uvítaniu nového roka.

Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérií do ktorej sa dostanete kliknutím na obrázok.