Sv. omša za účasti detí

VIDEO

Sväté omše za účasti detí a mládeže sú počas roka v našej farnosti pravidelne raz v týždni. Tá dnešná, ktorá sa konala 4. 1. 2024 vo vianočnom období, bola trocha iná. Deti prišli na svätú omšu oblečené i v krojoch a spolu s detskou goralskou muzikou sa zapájali nielen do liturgických spevov, ale zaspievali a zahrali aj niekoľko goralských vianočných piesni. Po sv. omši prebehlo  vyhodnotenie domácej úlohy, v ktorej detí kreslili to, čo našli pod vianočným stromčekom. Aj takýmto spôsobom sa u nás zachováva dedičstvo našich otcov.