Národný týždeň manželstva

Petrákovci a Škvarekovci, Hladovka 9. 2. 2024

Týždeň okolo sviatku svätého Valentína (12.-18.02.2024) patrí už tradične vďaka Národnému týždňu manželstva posilneniu manželských vzťahov. Tento osobitný čas mohli využiť aj manželia a rodiny v našej farnosti. V utorok sa po svätej omši slávenej za manželov a rodiny konala adorácia v rovnakom duchu, kde sme si mohli priblížiť biblické postavy mužov a žien, ktoré aj pre súčasnosť nám môžu byť príkladom prežívania našich vzťahov. V tomto období si v našej farnosti pripomenuli viaceré páry svoje výročie manželstva. Osobitne významné bolo slávenie jubilea manželov Antona a Anny Petrákových, ktorí si pripomenuli 69 rokov spoločného života a manželov Karola a Albíny Škvarekových, ktorí slávili 65 rokov manželstva. Záver týždňa manželstva sme zavŕšili v nedeľu pri popoludňajšej pobožnosti krížovej cesty, tematicky venovanej práve manželom. Vidieť manželov povzbudených žiť svoj vzťah a starať sa oň bude isto zárukou nielen dobrého vzoru pre ich deti a rodinu, ale aj pre ich širšie okolie, tak ako o tom sníval sv. Ján Pavol II. a ako to často hovorí súčasný pápež František.

Anna Petráková rod. Rafáčová (1936) a Anton Petrák (1931), svadobná fotografia, 1955

Albína Škvareková, rod. Hutlasová (1940), Karol Škvarek (1935), Hladovka, 1959