Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, známa aj ako Turíce, je jedným z najvýznamnejších sviatkov kresťanského kalendára. V tomto roku pripadla práve na dnešnú nedeľu, na 19. mája 2024. Slávnostnú atmosféru svätej omše umocnili prvoprijímajúce deti, ktoré na svätú omšu prišli vyobliekané v našich goralských krojoch. Táto skutočnosť nás napĺňa nádejou, že účasť detí na svätej omši v tradičných krojoch posilňuje ich spojenie nielen s kultúrnym dedičstvom, ale že podporuje aj úctu k tradíciám a viere.
Viac fotografií zobrazíte kliknutím na obrázok.