20240526 Májová pobožnosť pri kaplnke Panny Márie, 26. 5. 2024

V nedeľu, 26. 5. 2024, sa májová pobožnosť konala pri kaplnke Panny Márie na hornom konci obce. Toto duchovné stretnutie, ktoré sa koná v máji, mesiaci zasvätenom Panne Márii, prináša pokoj a posilnenie viery a je zároveň možnosťou vzdať úctu Panne Márii a poprosiť o ochranu a požehnanie pre naše rodiny a našu obec.