Požehnanie dopravných prostriedkov

V nedeľu, 30. júna 2024, sa aj v našej farnosti Hladovka, po poobedňajšej pobožnosti, konalo požehnanie dopravných prostriedkov. Obyvatelia sa zhromaždili so svojimi autami, motocyklami a bicyklami, kolobežkami i kolieskovými korčuľami v priestoroch pri základnej škole a pán farár požehnal tieto vozidlá a dopravné prostriedky, aby Boh, na príhovor sv. Krištofa, patróna cestujúcich, ochraňoval nielen šoférov, ale všetkých účastníkov cestnej premávky na ich cestách. Pamätajme však, že nestačí vozidlá iba požehnať a pomodliť sa, ale je potrebné sa na cestách aj zodpovedne správať, dbať na dopravné predpisy a uvedomovať si svoju zodpovednosť nielen za seba, ale aj za iných.