Posvätenie adventných vencov a sochy Jána Krstiteľa s Ježišom Kristom

V nedeľu, 3. 12. 2017, sa pri prvej sv. omši posvätil adventný veniec pred obetným stolom, ktorý nám pripomína blížiace sa Vianoce a ktorého sviece symbolizujú nielen štyri týždne adventu, ale aj našu duchovnú prípravu na slávenie Vianoc. Potom kňaz požehnal aj adventné vence, ktoré si priniesli na posvätenie veriaci. Pri druhej svätej omši kňaz posvätil, okrem adventných vencov veriacich, aj sochu Jána Krstiteľa s Ježišom Kristom, ktorá sa po dlhých rokoch vrátila na svoje pôvodne miesto – na krstiteľnicu.
Pripomeňme si. Okrúhly tvar venca, nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v Kristovi. Šišky, oriešky alebo semienka, ktoré zdobia veniec sú symbolom života a vzkriesenia. Všetko dokopy vyjadruje nesmrteľnosť našej duše a nový, večný život nájdený v Kristovi. Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne adventu. Svetlo opäť znamená Kristus, svetlo sveta.