Mikuláš

Dnešná streda 6. 12. 2017, bola aj pre naše deti veľkým prekvapením. Kým po iné roky ich navštevoval Mikuláš doma, tento rok ich zastihol po detskej sv. omši ešte v kostole. Deti mu najskôr zaspievali niekoľko piesni, zahrali scénku z jeho mladosti a potom ich Mikuláš všetkých obdaroval balíčkom plným sladkosti. Ušlo sa nielen deťom, ale aj p. farárovi, kostolníkovi, kantorke, starostovi, p. učiteľovi i vedúcej spevokolu. Potom mu deti opäť zaspievali niekoľko piesni a všetci zababušení do zimných vetroviek sa v peknom snehovom počasí vybrali domov. Všetky fotografie z akcie nájdete tu.