Pavol Strauss, hľadač pravdy

V nedeľu, 10. 12. 2017, u nás celebroval obidve sv. omše vdp. ThDr. Martin Koleják, PhD., ktorý je rodákom z Liesku. Vo svojej homílií nám okrem iného v krátkosti predstavil výnimočného človeka, lekára Pavla Straussa, ktorý sa narodil v roku 1912 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Vykreslil ho ako veľkého človeka, ktorý celý svoj život zasvätil hľadaniu pravdy a ktorý svojim životom bol, a môže byť vzorom aj pre náš život v dnešnej dobe. Po sv. omši si mohli veriaci zakúpiť publikáciu o tomto "hľadačovi pravdy" od samotného autora.