Prvý sviatok vianočný

Na slávnostnej sv. omši, ktorá sa konala 25. 12. 2017 o 10:30 hod., sa do liturgických spevov zapájal, okrem veriacich, aj náš chrámový zbor. Svojimi spevmi znásobil slávnostnú atmosféru, ktorá sa po tieto dni nesie hádam každým kostolom v celej katolíckej cirkvi. Viac fotografií nájdete tu.