Jasličková pobožnosť a Dobrá novina

V pondelok, 25. 12. 2017, na sviatok Narodenia Pána, sa o 14:00 hodine konala v našom kostole jasličková pobožnosť, ktorú si pre veriacich našej farnosti pripravili naše deti – členovia Detského folklórneho súboru Goral. V krátkom pásme slova, hudby a spevu sa predstavili nielen speváčky, ale aj najmladšia goralská muzika. V rámci jasličkovej pobožnosti sa konala aj finančná zbierka, ktorú už dlhé roky organizuje mládež pod názvom Dobrá novina. Na záver prebehlo aj vyhodnotenie adventnej súťaže, v ktorej mali deti uviť duchovnú kytičku pre Ježiška, 

a ktorú mali znázorniť ako vianočný stromček. Na ten mali nakresliť, za každú svoju účasť na svätej omši, jednu vianočnú guľu, za každú modlitbičku jednu sviečku a za dobrý skutok salónku. Vylosovaní šťastlivci si domov odniesli pekné obrazy s náboženskou tematikou a všetci, ktorí sa zúčastnili súťaže alebo účinkovali v programe jasličkovej pobožnosti, aj malú sladkosť. Viac fotografií nájdete tu.