Duchovný tábor ZMM

Združenie mariánskej mládeže organizuje pre detí a mládež z Oravy duchovný tábor, ktorý bude prebiehať v dňoch od 20. až 27. augusta 2022 na Slanej vode. Tábor je rozdelený do troch kategórií. Prvú tvoria žiaci 6. a 7. triedy ZŠ. Druhá kategória je určená pre žiakov vyšších ročníkov: 8., 9. ZŠ a 1. roč. SŠ. Cena pre 1. a 2. kategóriu je 30€. Tretia kategória je určená pre prvý stupeň ZŠ a 5 roč. druhého stupňa ZŠ. Cena pre mladších žiakov je 25€.  Kapacita tábora je obmedzená, preto vyplnenú záväznú prihlášku spolu s príslušným poplatkom za tábor odovzdajte Simone Gallasovej najneskôr do 25.6.2022
Príloha č. 1. - plagát   
Príloha č. 2. - prihláška