V dňoch 5.–7. mája 2024 sa uskutoční 1. ročník mestského kultúrno-akademického festivalu Ružomberské Hanusove dni. Festival sa bude konať v priestoroch knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Témou tohto ročníka je Kresťanská kultúra – jej dedičstvo, výzvy, súčasný stav, ale aj dôležitosť jej formovania. Celý program festivalu je dostupný na stránke hanusovedni.sk. Viac informácií nájdete na plagáte.

Tohtoročné veľkonočné sviatky sme začali slávením Palmovej (Kvetnej) nedele 24. 3. 2024. Pred svätou omšou celebrant Mgr. Miroslav Žmijovský požehnal zelené ratolesti. V spoločnom sprievode cez kostol sme si pripomenuli Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema a začala sa sláviť svätá omša. 

Na poobedie si krížovú cestu - Ekologickú krížovú cestu - vzala pod patronát naša mládež, ktorá je organizovaná v Spoločenstve mladých s názvom Hladní po Bohu.

Na Zelený štvrtok, ktorý je pamiatkou Pánovej večere, sme slávili ustanovenie dvoch sviatostí - sviatosti kňazstva a sviatosti Oltárnej, ktorej ustanovenie sme si pripomenuli večernou svätou omšou. Úloha apoštolov pri umývaní nôh sa tento rok ušla našim tretiakom, ktorí v tomto roku prvý krát príjmu Pána Ježiša v Eucharistii.

Veľký piatok sme o 11:00 hod. začali krížovou cestou.

Počas obradov Veľkého piatku sme si pripomenuli Ježišove umučenie a jeho smrť na kríži. Zazneli pašie, príbeh o umučení, ukrižovaní a smrti Ježiša Krista. Po svätom prijímaní kňaz spolu s miništrantmi preniesli Sviatosť oltárnu k hrobu Pána Ježiša na poklonu veriacim a po tichej adorácií sa obrady ukončili.

Veľkonočnú Vigíliu na Bielu sobotu sme začali zapálením paškálu pri kostole: Od paškálu si zapálili sviece miništranti a od nich sviece veriaci ľud. Nasledovala samotná sv. omša, ktorá bola ukončená krátkou procesiou kňaza so sviatosťou oltárnou, sochou Zmŕtvychvstalého Krista, miništrantov a hasičov okolo kostola.
Medzi fotografiami sa nachádza aj video, na ktorom je zaznamenaný spôsob "zahaľovania a odhaľovania" oltára - prekrytie hlavnej sochy Panny Márie obrazom ukrižovaného.


Biela sobota, Hladovka 30. 3. 2024

Na Veľkonočnú nedeľu, 31. 3. 2024, boli pri prvej svätej omši požehnané jedlá. Tento zvyk na istý čas v Hladovke zanikol. Už niekoľko rokov sa však jedlá opäť požehnávajú a niektoré rodiny si tento tradičný zvyk opäť pripomínajú a prinášajú svoje košíky s jedlami na svätú omšu na požehnanie.


Veľkonočná nedeľa, 31. 3. 2024, II. svätá omša na fotografiách.

 

Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na InstaGrame - mladispisskejdiecezy a kpmspis. 
Váš biskup František

Petrákovci a Škvarekovci, Hladovka 9. 2. 2024

Týždeň okolo sviatku svätého Valentína (12.-18.02.2024) patrí už tradične vďaka Národnému týždňu manželstva posilneniu manželských vzťahov. Tento osobitný čas mohli využiť aj manželia a rodiny v našej farnosti. V utorok sa po svätej omši slávenej za manželov a rodiny konala adorácia v rovnakom duchu, kde sme si mohli priblížiť biblické postavy mužov a žien, ktoré aj pre súčasnosť nám môžu byť príkladom prežívania našich vzťahov. V tomto období si v našej farnosti pripomenuli viaceré páry svoje výročie manželstva. Osobitne významné bolo slávenie jubilea manželov Antona a Anny Petrákových, ktorí si pripomenuli 69 rokov spoločného života a manželov Karola a Albíny Škvarekových, ktorí slávili 65 rokov manželstva. Záver týždňa manželstva sme zavŕšili v nedeľu pri popoludňajšej pobožnosti krížovej cesty, tematicky venovanej práve manželom. Vidieť manželov povzbudených žiť svoj vzťah a starať sa oň bude isto zárukou nielen dobrého vzoru pre ich deti a rodinu, ale aj pre ich širšie okolie, tak ako o tom sníval sv. Ján Pavol II. a ako to často hovorí súčasný pápež František.

Anna Petráková rod. Rafáčová (1936) a Anton Petrák (1931), svadobná fotografia, 1955

Albína Škvareková, rod. Hutlasová (1940), Karol Škvarek (1935), Hladovka, 1959

 

Pri príležitosti spomienky Panny Márie Lurdskej a s tým spojeného slávenia 32. svetového dňa chorých, v nedeľu 11. februára 2024 sa v našej farnosti konala popoludňajšia pobožnosť spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. Táto sviatosť je posila pre tých, ktorí sú skúšaní chorobou. Teda táto sviatosť nie je určená iba tým, ktorí sa ocitnú v posledných chvíľach života, ale všetkým, ktorí zápasia s chorobami.
Kliknutím na fotografiu si môžete prezrieť celú fotogalériu.

Milí spolubratia, posledná januárová nedeľa, tohto roku 28. januára 2024, sa pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je to príležitosť pre všetkých katolíkov na Slovensku reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej školy na Slovensku a spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov. V prílohe nájdete list rektora rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslava Demku, ktorý sa vám prostredníctvom neho prihovára.

Pastoračný plán "Ježišova cesta do Emauz" prechádza do druhej etapy. V rámci nej sa v našej farnosti konala vo štvrtok, 20. 1. 2024 o 17:00 hodine, celodiecézna adorácia, ktorú viedol správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský a ku ktorej sme sa pripojili k spoločnej modlitbe ako jedna diecézna rodina. Do liturgických spevov sa zapojil aj chrámový zbor. Po skončení adorácie sa konala svätá omša, na ktorej sa nám prostredníctvom videozáznamov prihovoril aj náš diecézny biskup František.


Celodiecézna adorácia vo farnosti Hladovka, 20. 1. 2024


Pastiersky list biskupa Františka, ktorý je čítaný v kostoloch Spišskej diecézy na sviatok Božieho slova, v nedeľu 21.1.2024

Kliknutím na fotografiu si môžete prezrieť celú fotogalériu.