Dnes, 6. 1. 2022, sa o 12:05 hod. v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie uskutočnilo Spoločné koledovanie Goralov Slovensku a Európe, pri príležitosti zápisu Goralskej kultúry na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zazneli goralské piesne, koledy a vinše v podaní našich goralov.
Celé podujatie si môžete pozrieť tu:

Niekoľko fotografii z tohto koledovania nájdete vo fotogalérii.
Príloha - Príhovor vdp. Mgr. Miroslava Žmijovského, správcu farnosti Hladovka 

Požehnané a milostiplné sviatky Božieho narodenia, milosť a pokoj od novorodeného Božieho dieťaťa. Radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých dní. Nech vo Vašich domovoch zavládne pokoj, láska a porozumenie.

Na nedeľu, 5.12.2021, pripravila farnosť Hladovka v spolupráci s Obecným úradom v Hladovke, stretnutie deti s Mikulášom. Aktuálna pandemická situácia nedovolila pripraviť klasické stretnutie s Mikulášom v kostole tak, ako ho poznáme z minulých rokov. Mikuláš pozval všetky deti k drevenému betlehemu, ktorý každý rok stojí v priestore medzi obecným úradom, farou a kostolom a tam všetkým deťom odovzdal svoje darčeky. Dúfajme, že budúci rok bude situácia lepšia a deti budú mať viac priestoru aj na dlhší rozhovor, zarecitovanie básničky, či zaspievanie pesničky Mikulášovi. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

V nedeľu, 10. októbra 2021, počas tretej svätej omše prebehlo aj slávnostné uvedenie nových miništrantov do liturgickej služby. Osem chlapcov zložilo miništrantský sľub, v ktorom sa zaviazali, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť horlivo, nábožne a radostne. Následne boli oblečení do liturgického odevu a zapojili sa do eucharistického slávenia pri oltári. Vyprosujme pre nich horlivosť v ich službe Pánovmu oltáru a vernosť ich krstným záväzkom. Viac fotografii nájdete v našej fotogalérii.

V nedeľu, 19. 9. 2021, sme sa počas druhej svätej omši spoločne poďakovali za tohoročnú úrodu. Do liturgických spevov sa zapojili a slávnostnú atmosféru zvýraznili nielen členovia Detského folklórneho súboru, ale aj goralská muzika, ktorí na túto príležitosť prišli vyobliekaní v našich tradičných krojoch. Mamičky pripravili košíčky, do ktorých uložili ukážky plodov zeme z tohoročnej úrody, ktoré deti na začiatku omše priniesli k obetnému stolu. Tie počassvätej omše požehnal správca farnosti vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský. V závere sv. omše zaznelo aj naše poďakovanie a blahoželanie nášmu vdp. Mgr. Miroslavovi Žmijovskému pri príležitosti jeho nedávnych narodenín. Všetky fotografie zo sv. omše nájdete tu.

V stredu, 15. 9. 2021, sme slávili sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Doobedie sme prežili pri televíznych prijímačoch, kde sme mohli sledovať sv. omšu z národnej svätyne v Šaštíne, ktorú slúžil pápež František. Poobede o 14:00 hodine sme sa zúčastnili sv. omše v našom kostole Nanebovzatia Panny Márie, pri ktorej sme si spolu s našim správcom farnosti, Mgr. Miroslavom Žmijovským, pripomenuli jeho zajtrajšie 40. narodeniny. Na záver mu k jeho výročiu v mene Ružencového bratstva, členov združenia zázračnej medaily, v mene veriacich farnosti, vo svojom mene i v mene pracovníkov obecného úradu poďakoval a zablahoželal starosta obce, PhDr. Marián Brnušák.
Niekoľko fotografii zo slávnosti nájdete v prílohe

Nedeľa 12. septembra 2021    príloha na stiahnutie
BRATISLAVA
15:30 - Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave
15:30 - Oficiálne prijatie na medzinárodnom letisku v Bratislave
16:30 - Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave a príhovor Svätého Otca
17:30 - Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

Pondelok 13. septembra 2021
BRATISLAVA
09:15 - Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave
09:30 - Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v „Zlatom salóne“ Prezidentského pa­láca
10:00 - Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca a príhovor Svätého Otca
10:45 - Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina a príhovor Svätého Otca
16:00 - Súkromná návšteva centra „Betlehem“
16:45 - Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí a príhovor Svätého Otca
18:00 - Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre
18:15 - Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre

Utorok 14. septembra 2021
BRATISLAVA, KOŠICE, PREŠOV
08:10 - Odlet do Košíc
09:00 - Prílet na letisko v Košiciach
10:30 - Božská liturgia svätého Jána Chryzostoma, ktorej bude predsedať Svätý Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove a príhovor Svätého Otca
16:00 - Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach a pozdrav Svätého Otca
17:00 - Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach a príhovor Svätého Otca
18:30 - Odlet do Bratislavy
19:30 - Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Streda 15. septembra 2021
BRATISLAVA, ŠAŠTÍN, RÍM
9:10 - Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne
10:00 - Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne a Homília Svätého Otca
13:30 - Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave
13:45 - Odlet do Ríma
15:30 - Prílet na medzinárodné letisko v Ríme (Ciampino)

Milí bratia a sestry!
Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.
Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života. 
+Mons. Ján Kuboš, diec. administrátor

Príloha (kópia článku) na stiahnutie

 Termíny:
1. - 16. sept. 2021
2. - 21. okt. 2021
3. - 18. nov. 2021
4. - 20. jan. 2022
5. - 17. febr. 2022
6. - 17. marca 2022
7. - 18. mája 2022

Miesta prednášok - prednášateľ - náhradníci
Námestovo, farský kostol - dp. C. Hamrák - dr. R. Slotka
Trstená, farský kostol - prof. A. Tyrol - doc. J. Spuchlák
Dolný Kubín, farský kostol - dr. J. Žvanda - prof. Ľ. Pekarčík
Ružomberok, farský kostol - doc. B. Kľuska - doc. V. Littva
Lipt. Mikuláš, farský kostol - dr. V. Saniga - Mgr. Ľ. Laškoty
Poprad, konkatedrála doc. - A. Ziolkovský - dr. Š. Vitko
Kežmarok, bazilika sv. Kríža - prof. F. Trstenský - dr. F. Fudaly
Stará Ľubovňa, farský kostol - dr. O. Želonka - prof. P. Olekšák
Levoča, františkáni - dr. P. Taraj - dr. M. Taraj
Spišská Nová Ves, malý kostol - dr. D. Galica - dr. Ľ. Vojtaššák

Aj tento rok sme sa stretli, v nedeľu 22. 8. 2021 o 12:00 hod., na dolnom konci obce, pri kaplnke Jána Nepomuckého, kde sa začala pobožnosť krížovej cesty, ktorú sme zakončili na Grape. Tam sa o 13:30 hod. začala sv. omša, pri ktorej bola požehnaná zástava našich poľovníkov - poľovného združenia Vyšné, ktorého členmi sú poľovníci z Hladovky a Vitanovej.
Po sv. omši nasledovalo posedenie s občerstvením pre malých i veľkých, pri heligónkach a goralskej muzike. Fotografie z dnešného popoludnia nájdete vo fotogalérií.