Požehnané a milostiplné sviatky Božieho narodenia,
milosť a pokoj od novorodeného Božieho dieťaťa.
Radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých dní.
Nech vo vašich domovoch zavládne pokoj,
láska a porozumenie.

Pri príležitosti 800. výročia od vyhotovenia prvých jasličiek sv. Františkom z Assisi sme si to 4. Adventnú nedeľu, 24. 12. 2023, pripomenuli tým, že správca farnosti, Mgr. Miroslav Žmijovský, požehnal malé jasličky a betlehemy, ktoré si veriaci na požehnanie priniesli.
Zároveň odovzdal poverenie dvom novým mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania.

O polnoci sme sa zišli na Polnočnej svätej omši a, ako inak, ak nie v kroji, za účasti detského spevokolu a goralskej muziky.

V pondelok, 25. 12. 2023, spolu s nami slávil sv. omšu aj chrámový zbor, ktorý počas sv. omše zaspieval niekoľko piesní.

V pondelok, 25. 12. 2023, sa v poobedňajšej Jasličkovej pobožnosti predstavil Detský folklórny súbor s najmladšou goralskou muzikou, ktorú od septembra tvoria žiaci I. stupňa, svojimi pesničkami, koledami a vinšmi. V rámci tohto podujatia sa konala aj zbierka na Dobrú novinu.

Kliknutím na obrázok si môžete pozrieť ostatné fotografie vo fotogalérii.

 

Dnes, 6. 12. 2023, na sviatok sv. Mikuláša, sme si na svätej omši za účasti detí pripomenuli čnosti tohto, najmä medzi deťmi, obľúbeného svätca. Po svätej omši sa s ním mohli stretnúť všetci prítomní. Deti ho privítali peknou pesničkou. Mikuláš najskôr vyžreboval a odmenil tie detí, ktoré v priebehu týždňa odovzdali v kostole obrázky s témou Mikuláša, ktoré dostali nakresliť za domácu úlohu na minulotýždňovej sv. omši. Potom mu deti zaspievali ďalšiu krátku pesničku, ktorou sa mu chceli poďakovať, že ich neobišiel a prišiel ich navštíviť. Po krátkom príhovore rozdal všetkým deťom darčeky, ktoré si pre nich pripravil. 
(Viac fotografii si môžete pozrieť kliknutím na foto.)

V nedeľu, 3. decembra 2023, sme začali Nový liturgický rok a spoločne sme vstúpili do adventného obdobia. Počas sv. omší v kostole boli už tradične požehnané adventné vence.
Nie je na škodu na začiatku adventu, ale aj pre budúcnosť, porozjímať trochu nad symbolikou adventného venca, pretože typický, jednoduchý, adventný veniec, ktorý má svoju hlbokú symboliku sa pomaly z našich kostolov a stolov vytráca a nahrádzajú ho kadejaké zvláštne, pestrofarebné, či pozlátené gýče.

Veniec, ktorý v sebe skrýva symboly adventu,

- je okrúhly, - lebo kruh nemá začiatok ani koniec, a tak nám vhodne naznačuje večnosť z ktorej k nám prichádza Boží syn a večné spoločenstvo do ktorého nás Ježiš pozýva. Môže nám tiež pripomenúť spoločenstvo veriacich, zjednotené okolo Božieho slova.

- zelená farba ihličia – je farbou nádeje. Zelené ihličie aj v tej najtuhšej zime dáva nádej, že raz bude znova teplo... – zelená farba adventného venca nám symbolizuje nádej na novú budúcnosť, ktorú so sebou Ježiš prináša.

- Tak ako každú nedeľu zažiari na tomto venci ďalšia horiaca svieca, tak by malo počas adventu pribúdať aj svetla v našich srdciach, v našom spoločenstve, i v našich rodinách, lebo Advent neznamená nečinné čakanie, ale kráčanie v ústrety Kristovi, ktorý je Svetlom sveta.

- 4 sviece horiace sviece, nám okrem 4 adventných nedieľ pripomínajú aj 4 svetové strany, na ktoré sa má šíriť naša radostná zvesť o Kristovi, tak ako nám ju podávajú 4 Sväté evanjeliá.

- Typickou farbou adventu je fialová a symbolizuje prípravu a pokánie. Fialové adventné rúcho, alebo aj skromné fialové stuhy, ktoré môžu zdobiť adventný veniec, nám pripomínajú, že tento čas adventu netreba prežiť so založenými rukami, ale v príprave srdca i spoločného prostredia na Príchod vzácneho hosťa, ktorým Ježiš.

Zriekanie sa zlého, príprava srdca ľútosťou a modlitbou a túžba po Ježišovej prítomnosti, to je to, čo nám naznačuje skromná fialová farba, kým sa na našich stoloch nezaskveje štedro zdobený vianočný svietnik, ktorý bude symbolizovať radosť z narodenia Božieho syna, najštedrejšieho Božieho daru.

Ak symbol stratí svoju symboliku - stratí zmysel... Symbol bez zmyslu sa stáva zbytočným, odchádza do zabudnutia a sním aj hodnoty, ktoré naznačoval...

Poznávajme preto zmysel kresťanských symbolov, odhaľujme ho iným, ale hlavne žime to, čo nám naznačujú.
(Poznámka: kliknutím na fotografiu si môžete pozrieť všetky fotografie vo fotogalérií)

V tomto roku na slávnosť Krista Kráľa sa konajú v Spišskej diecéze diecézne stretnutia mládeže. Témou je: „Radujte sa v nádeji“ (porov. Rim 12,12). Zároveň to je cesta prípravy na Jubileum mladých v rámci Jubilejného roku 2025, ktorého mottom je „Pútnici nádeje.“
„Radosti a nádeje, zármutky a starosti dnešných mužov a žien, najmä tých, ktorí sú chudobní alebo akýmkoľvek spôsobom postihnutí, to sú radosti a nádeje, žiale a obavy Kristových nasledovníkov“, ako zdôrazňuje pastoračná konštitúcia Gaudium et spes (č. 1) z roku 1965. Tak ako vtedy, aj v dnešných ťažkých časoch, chce Cirkev oživiť nádej vo svete. Pri tom sa spolieha najmä na mladých ľudí, ktorí sú poprednými osobnosťami histórie a „misionármi radosti“. V posynodálnej apoštolskej exhortácii Christus Vivit pápež František napísal, že Kristus je „našou nádejou”. Nádej úžasným spôsobom prinášajú do nášho sveta mladí“ (č. 1). ( Dikastérium pre laikov, rodinu a život)
Toto stretnutie je veľkou túžbou nášho nového diecézneho otca biskupa Františka, aby mladí ľudia aj takto pocítili, že majú osobitné miesto v Cirkvi i vo farnosti, a že sú jej neodmysliteľnou súčasťou. Toto podujatie je súčasťou Týždňa Cirkvi pre mládež na Slovensku.

Dekanátne stretnutia sa konajú sobotu 25.11.2023 na týchto 5 miestach:
Spišská Nová Ves – kostol Nanebovzatia Panny Márie
Kežmarok – bazilika sv. Kríža
Stará Ľubovňa – kostol sv. Mikuláša
Trstená – kostol sv. Martina
Ružomberok – kostol sv. Ondreja
Program začal o 10:00 hod. v miestnom kostole, či bazilike. V programe je spoločná modlitba, svedectvá mladých zo Svetových dni mládeže v Lisabone, aktivity a piesne. Program vyvrcholil spoločnou svätou omšou, po ktorej bolo agape. Ponúkame Vám video otca biskupa, ktoré na danom programe zaznelo.

Na celom svete sa 22.11.2023 uskutočňuje “Červená streda”. Jej zmyslom je pripomenúť si tých, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Znakom tejto iniciatívy je rozsvietené červené svetlo symbolizujúce krv trpiacich pre vieru. Pri tejto príležitosti sa chrámy a monumenty nasvecujú načerveno. Aj náš kostol Nanebovzatia Panny Márie v Hladovke sa dnes nasvietil do červena a pri večernej sv. omši sme sa spoločne pomodlili za trpiacich kresťanov. 
(Viac fotografii si môžete pozrieť kliknutím na foto.)

V dňoch od 9.- 12.11.2023 prebieha v našej farnosti duchovná obnova po minuloročných ľudových misiách. Obnova misií je pokračovaním ľudových misií vo farnosti, do ktorej sa misionári vracajú spravidla do jedného roku od času, kedy sa uskutočnili 8-dňové misie. Misijná obnova trvá 4 dní, počas ktorých sa rozvíjajú ďalšie témy, o ktorých je dobre rozjímať a uskutočňovať ich vo svojom živote. Obnova misií má za cieľ utužiť a upevniť misijné nadšenie a náboženský duch vo farnosti. Znova je tu priestor pre stretnutie po sv. omšiach s deťmi, mladými, starými a rodinami, vyslúženie sviatosti zmierenia atď. Obsahom je obnova misií kratšia ako misie, ale je to ďalší priestor na to, aby sme vnímali, že Boh nás neustále hľadá a znovu nám otvára svoje ruky, aby sme mohli znova povstať a byť jednoducho s Ním.
Po roku Ti Boh opäť ponúka čas zastaviť sa a zamyslieť sa, čo si po roku urobil pre svoju dušu. Neodmietni toto pozvanie!!!
Duchovnú obnovu vedú misionári z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul – Lazaristi - páter Pavol Noga, CM. a páter Dominik Pavol, CM
Program:
• Štvrtok 09.11.2023
18:00 hod. – začiatok obnovy – svätá omša s misijnou kázňou – po svätej omši adorácia


• Piatok 10.11.2023
08:00 hod. – Ranné chvály – vysvetlenie, požehnanie a rozdanie červeného škapuliara

Dopoludnia – návšteva škôlky

– návšteva školy


16:00 hod. – svätá omša za účasti detí


18:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou – pri svätej omši obnova krstných sľubov


- stretnutie so všetkými - o ruženci


• Sobota 11.11.2023
08:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou
18:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou

 

– po svätej omši stretnutie s rodinami a členmi Združenia zázračnej medaily.


TV Lux o duchovnej obnove - rok po ľudových misiách v Hladovke, 16. 11. 2023

• Nedeľa 12.11.2023
08:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou – pri svätej omši pobožnosť pri misijnom kríži


10:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou – pri svätej omši pobožnosť pri misijnom kríži


Sviatosť zmierenia:
Piatok: od 15:00 hod. do večera
Sobota: od 10:00 – 12:00hod.; od 15:00 hod. do večera

(Viac fotografií si môžete pozrieť kliknutím na fotografie, ktoré sú zároveň odkazom na fotogalérie.)

Na slávnosť Všetkých svätých 1.11.2023 o 15:00 hod. sme sa ako farská rodina zhromaždili na cintoríne pri centrálnom kríži a spoločnou modlitbou sme vyprosovali milosti pre duše v očistci. Takto zjednotení v modlitbe sme za stretávali v modlitbe za našich blízkych počas celého „dušičkového“ týždňa. Viac foto vo fotogalérii.