Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020. Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva sa tento zákaz predlžuje do  31. marca 2020. Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.

Záznam zo svätej omše - 4. pôstna nedeľa.

Krížová cesta - 4. pôstna nedeľa, 22. 3. 2020

Stanovisko KBS
k zákazu verejného slávenia bohoslužieb
Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes 10.03.2020 Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie,
že s platnosťou od 10.03. do 23.03.2020
sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.
Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli.

Na základe tohto nariadenia
sú vo farnosti Hladovka
do 23.03.2020 všetky sväté omše zrušené!!!

Kostol ostane cez deň otvorený pre súkromnú modlitbu.

Povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom.
Všetkých pozývame k modlitbe, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

Začiatkom pôstu sa mladí z našej farnosti zúčastnili na duchovnej obnove v centre pre mládež vo Važci. Zúčastnilo sa jej 24 mladých z toho 14 chlapcov a 10 dievčat. Väčšinu z účastníkov tvorili mladí zo spoločenstva "Hladní po Bohu" v ktorom sa stretávajú v piatky po svätej omši. Program pre nich pripravili dobrovoľníci z centra a duchovný otec Ľuboš Laškoty. Cieľom tejto duchovnej obnovy bolo prehĺbiť a zlepšiť vzťah s Bohom. Program bol veľmi bohatý na rôzne hry a prednášky o zaujímavých témach. 
Mladí mali možnosť pochopiť význam svätej omše, ktorá im bola podrobné vysvetlená. Počas programu nechýbali zábavné hry, v ktorých sa mohli naučiť spoločne spolupracovať. Záverečný deň sme sa dotkli aj témy vzťahov a čistoty, kde mohli mladí spoznať a pochopiť, že každý z nás je dar a nie "tovar" ktorý sa ľahko vymieňa. Všetci účastníci si duchovnú obnovu veľmi pochvaľovali a tešia sa na ďalšie spoločné akcie.
Veľmi sa tešíme, že mladí z našej farnosti sú stále hladní po Bohu a majú túžbu ho spoznávať. Viac fotografií vo fotogalérii.

V nedeľu 1. 3. 2020 sme na záver svätej omše požehnali zreštaurované drevené sochy sv. Donáta a sv. Floriána. Tieto sochy sa objavili pri upratovaní kôlne pri farskom úrade. Nakoľko pôsobili starobylo, rozhodli sme sa ich dať zreštaurovať. Pri reštaurovaní bol stanovený ich vek do obdobia ranného baroka.
Svätý Donát bol rímsky vojenský mučeník z 2. storočia, ktorý neváhal položiť svoj život pri obhajobe viery proti pohanským modlám. Je zobrazovaný ako rímsky vojak s bleskom a je uctievaný ako ochranca pred búrkami, ohňom a krupobitím. Jeho kult je blízky úcte k svätému Floriánovi, ktorý bol dôstojníkom rímskej armády a zomrel mučeníckou smrťou za prenasledovania cisára Diokleciána. Je uctievaný ako patrón hasičov, záchranárov a ochranca pred požiarmi. Obaja bývajú volaní i k ochrane úrody. Možno i práve preto ich naši predkovia znázornili spolu na stĺpe, ktorý dnes stojí na mieste bývalého, dreveného kostola sv. Martina. Reštaurovaním tieto sochy dostali nielen novú šancu zdobiť náš chrám, ale i chrániť nás pred živlami.

Dňa 01. februára 2020 oslávili svoje krásne a veľmi výnimočné životné jubileum 65. rokov spoločného života manželia Anton a Anna Petrákovci. Oslava 65. rokov spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom. Život im počas spoločne prežitých rokov nadelil všetko čo mal, dal im zdravie, šťastie, radosť, lásku, no a občas i žiaľ. Spolu prežili 65 rokov vernosti, porozumenia, lásky a obety. V dnešnej dobe patria k vzácnym príkladom a vzorom toho, že manželstvo sa nemusí skončiť rozvodom.
Za túto milosť sa prišli poďakovať Pánu Bohu v sprievode svojej rodiny do chrámu, kde sme slávili jubilejnú svätú omšu, pri ktorej si obnovili svoj manželský sľub. Zároveň sme im spoločne vyprosovali Božie požehnanie a ochranu našej nebeskej patrónky Panny Márie i do ďalších dní ich spoločného života. Niekoľko fotografií z obnovy manželského sľubu.

Po polnočnej sv. omši sa kedysi chodievalo po spievaní. Aj tento rok si naša goralská muzika a časť speváčok pripomenuli tieto zvyky krátkou zastávkou na fare, kde nášmu duchovnému otcovi zaspievali a zahrali niekoľko piesní. Fotogaléria.

Počas svätej omše Narodenia Pána sme mali možnosť vypočuť si aj niekoľko piesni v podaní nášho chrámového spevokolu. Fotogaléria.

Na sviatok sv. Štefana sme sa stretli o 14:00 hod. v kostole, kde sa konala Jasličková pobožnosť, ktorú si pre nás pripravili naše deti. Súčasťou jasličkovej pobožnosti bol aj vianočný koncert, ktorým si náš chrámový zbor pripomenul 10. výročie svojho vzniku. Pri pobožnosti bola vyhodnotená aj domáca úloha, ktorú deti dostávajú za úlohu počas detských svätých omši. Obyčajne to býva úloha nakresliť niečo s duchovnou tematikou. Pobožnosť bola spojená s dobrovoľnou zbierkou na Dobrú novinu – pomoc chudobným v Afrike. Fotogaléria.

Niekoľko fotografii z privítania nového roka 2020

Niekoľko fotografií zo sv. omše slávnosti Panny Márie Bohorodičky, 1. 1. 2020

 


Svätá omša za účasti detí, 3. 1. 2020, spieval detský spevácky zbor a na verejnosti sa predstavila aj najmladšia goralská muzika DFS Goral (muziku vedie Adam Harmata)
Po sv. omši bolo vyhodnotenie detskej vianočnej súťaže.

Fotografie zo sv. omše s účasťou detí, 3. 1. 2020


Zostrih zo svätej omše Zjavenie Pána, Hladovka 6. 1. 2020

 
Koleda - požehnanie obecného a farského úradu, Hladovka 6. 1. 2020

Fotografie zo sv. omše zjavenie Pána

Fotografie z koledovania (požehnania) - z Obecného úradu a fary

Polnočnou svätou omšou sme začali sláviť vianočné obdobie a naša farská rodina spoločne oslávila narodenie Spasiteľa, Ježiša Krista. Slávnosť najkrajších sviatkov roku umocnilo nielen čaro noci, výzdoba chrámu, ale hlavne bohatá účasť veriacich na sv. omši. Táto svätá omša sa nesie v tradíciách dedičstva našich otcov - v goralských krojoch a v goralskom duchu. Členovia Detského folklórneho súboru Goral - detský spevokol a goralská muzika, umocnili slávnostnú atmosféru svojim spevom a muzikou. Všetky fotografie nájdete v našej fotogalérii. 

 

V dňoch od 16. - 22. 12. 2019 naša farnosť vytvorí modlitbový duchovný most s TV LUX – s jej tvorcami a pracovníkmi. TV LUX v priamom prenose pri pondelkovej rannej sv. omši o 7:00 hod. našu farnosť zahrnie do svojich modlitieb aj prosieb. Po svätej omši bude odvysielaný krátky príspevok o našej farnosti, ktorý bude následne odvysielaný i počas celého týždňa. Aj naša farnosť sa pri svätých omšiach spojí v modlitbe za TV LUX. (Video vyrobila TV LUX s.r.o.)

 Dnešná poobedňajšia pobožnosť sa niesla v znamení modlitby za naše rodiny a v znamení sv. Mikuláša. Pri pobožnosti pred Eucharistiou sme v duchu zimných kántrových dní prosili o Božie požehnanie, pokoj a vzájomné porozumenie pre naše rodiny. Aby sme si uvedomili a naplno využili prebiehajúci adventný čas i k duchovnej obnove pred sviatkami Narodenia Pána.
Po eucharistickom požehnaní prezentovalo svoju činnosť spoločenstvo mladých s názvom Hladní po Bohu a pozývalo do svojich radov mládež od tých najmenších - žiakov I. stupňa základnej školy, ale aj tých starších. Po prezentácií medzi nás zavítal sv. Mikuláš, ktorý nás povzbudil ku konaniu dobra a milosrdenstva. Deti ho potešili piesňami aj svojou hojnou účasťou. Na záver sv. Mikuláš deťom rozdal svoje darčeky a prisľúbil, že príde aj budúci rok. Všetky fotografie nájdete v našej fotogalérií. (8. 12. 2019)

Na slávnosť Všetkých svätých sme slávili na cintoríne pobožnosť za našich zosnulých a za duše v očistci. Spoločne na tomto posvätnom mieste sme za nich predniesli Nebeskému Otcovi svoje modlitby a prosby. Sami si už pomôcť nemôžu. Pred Bohom sme pre nich jediná nádej, len my im môžeme vyprosiť milosti potrebné k dosiahnutiu svätosti. Na záver pobožnosti sme požehnali obnovený hrob pána farára Jozefa Golvoňa. Všetky fotografie nájdete v našej fotogalérii.