V nedeľu, 10. októbra 2021, počas tretej svätej omše prebehlo aj slávnostné uvedenie nových miništrantov do liturgickej služby. Osem chlapcov zložilo miništrantský sľub, v ktorom sa zaviazali, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť horlivo, nábožne a radostne. Následne boli oblečení do liturgického odevu a zapojili sa do eucharistického slávenia pri oltári. Vyprosujme pre nich horlivosť v ich službe Pánovmu oltáru a vernosť ich krstným záväzkom. Viac fotografii nájdete v našej fotogalérii.

V nedeľu, 19. 9. 2021, sme sa počas druhej svätej omši spoločne poďakovali za tohoročnú úrodu. Do liturgických spevov sa zapojili a slávnostnú atmosféru zvýraznili nielen členovia Detského folklórneho súboru, ale aj goralská muzika, ktorí na túto príležitosť prišli vyobliekaní v našich tradičných krojoch. Mamičky pripravili košíčky, do ktorých uložili ukážky plodov zeme z tohoročnej úrody, ktoré deti na začiatku omše priniesli k obetnému stolu. Tie počassvätej omše požehnal správca farnosti vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský. V závere sv. omše zaznelo aj naše poďakovanie a blahoželanie nášmu vdp. Mgr. Miroslavovi Žmijovskému pri príležitosti jeho nedávnych narodenín. Všetky fotografie zo sv. omše nájdete tu.

V stredu, 15. 9. 2021, sme slávili sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Doobedie sme prežili pri televíznych prijímačoch, kde sme mohli sledovať sv. omšu z národnej svätyne v Šaštíne, ktorú slúžil pápež František. Poobede o 14:00 hodine sme sa zúčastnili sv. omše v našom kostole Nanebovzatia Panny Márie, pri ktorej sme si spolu s našim správcom farnosti, Mgr. Miroslavom Žmijovským, pripomenuli jeho zajtrajšie 40. narodeniny. Na záver mu k jeho výročiu v mene Ružencového bratstva, členov združenia zázračnej medaily, v mene veriacich farnosti, vo svojom mene i v mene pracovníkov obecného úradu poďakoval a zablahoželal starosta obce, PhDr. Marián Brnušák.
Niekoľko fotografii zo slávnosti nájdete v prílohe

Nedeľa 12. septembra 2021    príloha na stiahnutie
BRATISLAVA
15:30 - Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave
15:30 - Oficiálne prijatie na medzinárodnom letisku v Bratislave
16:30 - Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave a príhovor Svätého Otca
17:30 - Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

Pondelok 13. septembra 2021
BRATISLAVA
09:15 - Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave
09:30 - Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v „Zlatom salóne“ Prezidentského pa­láca
10:00 - Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca a príhovor Svätého Otca
10:45 - Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina a príhovor Svätého Otca
16:00 - Súkromná návšteva centra „Betlehem“
16:45 - Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí a príhovor Svätého Otca
18:00 - Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre
18:15 - Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre

Utorok 14. septembra 2021
BRATISLAVA, KOŠICE, PREŠOV
08:10 - Odlet do Košíc
09:00 - Prílet na letisko v Košiciach
10:30 - Božská liturgia svätého Jána Chryzostoma, ktorej bude predsedať Svätý Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove a príhovor Svätého Otca
16:00 - Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach a pozdrav Svätého Otca
17:00 - Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach a príhovor Svätého Otca
18:30 - Odlet do Bratislavy
19:30 - Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Streda 15. septembra 2021
BRATISLAVA, ŠAŠTÍN, RÍM
9:10 - Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne
10:00 - Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne a Homília Svätého Otca
13:30 - Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave
13:45 - Odlet do Ríma
15:30 - Prílet na medzinárodné letisko v Ríme (Ciampino)

Milí bratia a sestry!
Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.
Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života. 
+Mons. Ján Kuboš, diec. administrátor

Príloha (kópia článku) na stiahnutie

 Termíny:
1. - 16. sept. 2021
2. - 21. okt. 2021
3. - 18. nov. 2021
4. - 20. jan. 2022
5. - 17. febr. 2022
6. - 17. marca 2022
7. - 18. mája 2022

Miesta prednášok - prednášateľ - náhradníci
Námestovo, farský kostol - dp. C. Hamrák - dr. R. Slotka
Trstená, farský kostol - prof. A. Tyrol - doc. J. Spuchlák
Dolný Kubín, farský kostol - dr. J. Žvanda - prof. Ľ. Pekarčík
Ružomberok, farský kostol - doc. B. Kľuska - doc. V. Littva
Lipt. Mikuláš, farský kostol - dr. V. Saniga - Mgr. Ľ. Laškoty
Poprad, konkatedrála doc. - A. Ziolkovský - dr. Š. Vitko
Kežmarok, bazilika sv. Kríža - prof. F. Trstenský - dr. F. Fudaly
Stará Ľubovňa, farský kostol - dr. O. Želonka - prof. P. Olekšák
Levoča, františkáni - dr. P. Taraj - dr. M. Taraj
Spišská Nová Ves, malý kostol - dr. D. Galica - dr. Ľ. Vojtaššák

Aj tento rok sme sa stretli, v nedeľu 22. 8. 2021 o 12:00 hod., na dolnom konci obce, pri kaplnke Jána Nepomuckého, kde sa začala pobožnosť krížovej cesty, ktorú sme zakončili na Grape. Tam sa o 13:30 hod. začala sv. omša, pri ktorej bola požehnaná zástava našich poľovníkov - poľovného združenia Vyšné, ktorého členmi sú poľovníci z Hladovky a Vitanovej.
Po sv. omši nasledovalo posedenie s občerstvením pre malých i veľkých, pri heligónkach a goralskej muzike. Fotografie z dnešného popoludnia nájdete vo fotogalérií.

V nedeľu 15. 8. 2020 o 10:30 hod. sme sa v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie stretli na odpustovej slávnosti. Slávnosť celebroval Mons. František Dlugoš, bývalý dekan levočského dekanátu. Koncelebrovali správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský a náš rodák Mgr. Dušan Kubica. Svätú omšu za hojnej účasti veriacich aj zo susedných farností doprevádzal chrámový zbor, goralská muzika a detský spevokol. Krásu nášho hladovského odpustu umocnili aj veriaci oblečení v goralských krojoch. Súčasťou odpustovej slávnosti bolo aj posvätenie bylín a kvetov. Fotografie zo sv. omše nájdete v našej fotogalérii.

Z príležitosti sviatku sv. Jakuba a sv. Krištofa, ktorí sú patróni pútnikov, cestujúcich i motoristov sa dnes, v nedeľu 25. 7. 2021, o 14:00 hod. uskutočnilo požehnanie motorových vozidiel, bicyklov, kolobežiek, či akýchkoľvek iných dopravných prostriedkov, aby sme na cestách boli sprevádzaní Božou ochranou a orodovaním týchto nebeských svätých patrónov.

V nedeľu, 27. 6. 2021, sme v našej farnosti opäť prežívali veľkú slávnosť, slávnosť I. svätého prijímania. Po dlhom čase a s obmedzeniami, ktoré spôsobila pandémia korona vírusu, sme sa konečne dočkali uvoľnenia a naši tretiaci mohli pristúpiť k I. svätému prijímaniu. Slávnostne vyobliekaných a nedočkavých ich pred oltár priviedol vdp Mgr. Miroslav Žmijovský, kde po prvý krát prijali Telo a krv Ježiša Krista v podobe chleba a vína. Spolu s nimi sa okrem rodičov, krstných rodičov a veriacich farnosti do liturgických spevov zapájali aj členovia nášho Detského folklórneho súboru Goral a mládežnícka muzika. K slávnostnej atmosfére určite prispelo aj pekné slnečné počasie, ktoré ešte viac umocnilo sviatočnú a slávnostnú atmosféru. Viac fotografií zo slávnosti si môžete pozrieť vo fotogalérií.

Sú to tri dni pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána (čiže 37. až 39. deň po Veľkej noci). Cirkev koná procesie do polí s krížom na čele sprievodu (preto sa aj nazývajú „krížové“ dni) a prosí o požehnanie siatin. Aby Boh doplnil, čo človek už nemôže: dať jasné počasie, alebo v suchom počasí zase zúrodňujúci dážď. Túto procesiu a pobožnosť sme 11. mája 2021, po večernej svätej omši, vykonali aj v našej farnosti a prosili sme na našich poliach o Božie požehnanie a ochranu pre všetko, čo sme na poliach a záhradách zasiali a zasadili. Všetky fotografie zo sv. omše i procesie nájdete vo fotogalérii.